08 04 046 064      Raasm 46064
  65 ltr. spildolieopsamler med 14 ltr. pantograf opsamlingskar.
  Spildolieopsamler kan tømmes med trykluft eller sug.
  Advarsel !. Må ikke anvendes til korrosive eller brandbare væsker.
  08 04 246 065      Raasm 46065
 
65 ltr. kombineret Pantograf og olieopsuger. 14 ltr. opsamlingskar. Olien kan også
  opsuges gennem pejlerør med medfølgende sugesonder. Undertryk dannes  i  
  tanken ved at tilføre trykluft 7 Bar til venturisystem. Ved opsugning af olie skal 
  denne have en temperatur på 70-80 °C.
  Advarsel !. Må ikke anvendes til korrosive eller brandbare væsker.
  08 04 246 114      Raasm 46114
  11
5 ltr. spildolieopsamler med 14 ltr. pantograf opsamlingskar.
  Spildolieopsamler kan tømmes med trykluft eller sug.
  Advarsel !. Må ikke anvendes til korrosive eller brandbare væsker.
  08 04 246 115      Raasm 46065
 
 115 ltr. kombineret Pantograf og olieopsuger. 14 ltr. opsamlingskar. Olien kan også
  opsuges gennem pejlerør med medfølgende sugesonder. Undertryk dannes  i  
  tanken ved at tilføre trykluft 7 Bar til venturisystem. Ved opsugning af olie skal 
  denne have en temperatur på 70-80 °C.
  Spildolieopsamler kan tømmes med trykluft eller sug.
  Advarsel !. Må ikke anvendes til korrosive eller brandbare væsker.
  08 04 246 215      Raasm 46215
 
 115 ltr. kombineret Pantograf og olieopsuger. 50 ltr. opsamlingskar. Olien kan også
  opsuges gennem pejlerør med medfølgende sugesonder. Undertryk dannes  i  
  tanken ved at tilføre trykluft 7 Bar til venturisystem. Ved opsugning af olie skal 
  denne have en temperatur på 70-80 °C.
  Spildolieopsamler kan tømmes med trykluft eller sug.
  Advarsel !. Må ikke anvendes til korrosive eller brandbare væsker.

H.Orloff - Strandskadevej 12 - 2650 Hvidovre - 36786083