h-orloff.dk tankrensning tankinspektion

Vi tilbyder indvendig rensning af både større og mindre tanke samt

lovpligtigt eftersyn iflg. olietank-bekendtgørelse nr. 1321 af 21.12.2011 :

Tømning af anlæg for produkt

Afgasning / udluftning af beholder

Demontering af rørsystem og mandæksel

Idvendig rensning / højtryksspuling

Opsugning og aftørring af tank med klude

Inspektion indvendigt med ultralydsmålinger og rapporteing

Visuel inspektion af svejsninger mv.

Komplet samling af anlæg og opstart stander, fyr etc.

Vacuum prøvning af det inspicerede anlæg

Tank klargjort til resning og inspektion

Tankbund før og efter rensning

 

Her arbejdes der med indvendig rensning og inspektion af stor tank på fjernvarmeværk

 

Eksempel på tærringer i tankbund

 

Efter endt rensning og inspektion afsluttes men vacuum tæthedsprøvning af tank og rør,

hvor specialmikrofoner nedsænkes hhv. over og under væsken og rapporter udfærdiges.

 

H.Orloff - Strandskadevej 12 - 2650 Hvidovre - 36786083