Oliehane i støbegods med fjederbelastet lukkeglider i messing
  08 04 102 025 med 1" BSP U
  
08 04 102 032 med 1¼" BSP U
  08 04 102 050 med 2" BSP U

  08 04 102 010 Oliehane i polyethylen
  Tilslutning ¾" BSP U
  08 04 102 015 Type Sette
  Selvlukkende oliehane i kromatiseret stål
  Tilslutning ¾" BSP U

  08 04 102 011 FLO-KING
  Oliehane i PVC
  Tilslutning ¾" BSP U

  08 04 102 020 FLO-KING
  Oliehane i PVC
  Tilslutning 2" BSP U

  08 04 102 013 10KHL blå
  Hane for sprinklerdunk


 

H.Orloff - Strandskadevej 12 - 2650 Hvidovre - 36786083