Jordtank, enkeltvæggede

Enkeltvæggede jordtanke til opbevaring af kemikalier, olie og benzin produkter.
Tankene er fremstillet af stål og udvendigt behandlet med en meget stærk polyurethan coating.
Det anbefales at tankene behandles indvendigt, og her tilbyder vi forskellige overfladebehandlinger, som passer til det produkt der ønskes opbevaret.
Tankene fremstilles i henhold til den europæiske standard EN12285-1 og kan fås i standard størrelse op til 100 m³. Tankene kan efter behov indeles i flere rum med mulighed for opbevaring af forskellige væsker i samme tank.

Kvalitet
Produktionen sker i henhold til ISO 9001 og der udføres en lang række kontroller med svejsninger, sandblæsning, coating mm. for hele tiden at sikre den højst mulige kvalitet.
Alle tanke leveres med en omfattende dokumentation som bl.a. indeholder:

  • Tankattest/typegodkendelse
  • Fremstillingsrapport
  • Trykprøvningsrapport
  • Materialespecifikationer
  • Tegning
  • Testrapport for overfladebehandling
  • Installationsvejledning

Tilbehør
Tankene kan leveres med et bred udvalg af tilbehør såsom forankring, pejleudstyr, plast nedstigningsskakte, kørebanedæksler, overfyldningsværn mm.