Spildolie pantografopsamlere

08 04 046 064
65 ltr. spilolieopsamler med 14 ltr. pantograf opsamlingskar.
Spildolieopsamler kan tømmes med trykluft eller sug.

08 04 046 065
65 ltr. kombineret pantograf og olieopsuger. 14 ltr. opsamlingskar.
Olien kan også opsuges gennem pejlerør med medfølgende sugesonder.
Undertyrk dannes i tanken ved at tilføre trykluft 7 bar til venturisystem
Ved opsugning af olie skal denne have en temperatur på 70-80 °C.

08 04 046 114
115 ltr. spilolieopsamler med 14 ltr. pantograf opsamlingskar.
Spildolieopsamler kan tømmes med trykluft eller sug.

08 04 046 115
115 ltr. kombineret pantograf og olieopsuger. 14 ltr. opsamlingskar.
Olien kan også opsuges gennem pejlerør med medfølgende sugesonder.
Undertyrk dannes i tanken ved at tilføre trykluft 7 bar til venturisystem
Ved opsugning af olie skal denne have en temperatur på 70-80 °C.
Spildolieopsamler kan tømmes med trykluft eller sug.

08 04 046 215
115 ltr. kombineret pantograf og olieopsuger. 50 ltr. opsamlingskar.
Olien kan også opsuges gennem pejlerør med medfølgende sugesonder.
Undertyrk dannes i tanken ved at tilføre trykluft 7 bar til venturisystem
Ved opsugning af olie skal denne have en temperatur på 70-80 °C.
Spildolieopsamler kan tømmes med trykluft eller sug.

Advarsel! Må IKKE anvendes til korrosive eller brændbare væsker