Tanke over 6000 ltr.

Mindst hvert 10. år skal disse tanke inspiceres og tæthedsprøves medmindre der er tale om dobbeltvæggede tanke med overvågningssystem. (BEK nr. 1257 af 27.11.2019)

Vi har to slamsugere samt en tankbil som kan indeholde 20.000 l brændstof. Under normale omstændigheder klares en tankrens / inspektion på en arbejdsdag og indholdet opbevares i vores tankbil imens arbejdet foregår.

  • Tømning af anlæg for produkt
  • Afgasning / udluftning af beholder
  • Demontering af rørsystem og mandedæksel
  • Indvendig rensning / højtryksspuling
  • Opsugning og aftørring af tank med klude
  • Inspektion indvendigt med ultralydsmålinger og rapportering
  • Visuel inspektion af svejsninger mv.
  • Komplet samling af anlæg og opstart stander, fyr etc.
  • Vakuum prøvning af det inspicerede anlæg.

 

36786083