Tankrens og Inspektion.

Vi tilbyder indvendig rensning af både større og mindre tanke samt lovpligtig eftersyn iflg. olietankbekendtgørelse nr. 1611 af 10.12.2015.

  • Tømning af anlæg for produkt
  • Afgasning / udluftning af beholder
  • Demontering af rørsystem og mandedæksel
  • Indvendig rensning / højtryksspuling
  • Opsugning og aftørring af tank med klude
  • Inspektion indvendigt med ultralydsmålinger og rapportering
  • Visuel inspektion af svejsninger mv.
  • Komplet samling af anlæg og opstart stander, fyr etc.
  • Vakuum prøvning af det inspicerede anlæg.

Efter endt rensning og inspektion, afsluttes med vakuum tæthedsprøvning af tank og rør, hvor specialmikrofoner nedsænkes hhv. over og under væsken og rapporter udfærdiges.

36786083